top of page

Amadi Beschermingsbewind

Beschermingsbewind (en schuldenbewind) is een beschermingsmaatregel die vastgelegd is in de wet. De benoeming van een bewindvoerder verloopt via de rechter omdat de bewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger is van de klant.

Iedereen kan wel eens een lastig moment hebben op financieel gebied. Maar bij sommige mensen zijn die lastige momenten niet meer te overzien of zelf op te lossen. Dit kan heel veel verschillende redenen hebben:

 

  • Er zijn financiële problemen na een scheiding, of na een inkomensterugval door het verlies van een baan;

  • Er is sprake van een depressie waardoor er geen ruimte meer is voor het beheren van de financiën;

  • Er zijn lichamelijke problemen die het onmogelijk maken om de eigen financiën op orde te houden;

  • Er is sprake van dementie;

  • Er is sprake van een verstandelijke beperking waardoor de kennis simpelweg ontbreekt en ook niet geleerd kan worden;

  • Er is sprake van een verslaving waardoor de financiële prioriteiten op een heel ander gebied liggen;

  • Er is sprake van een problematische schuldensituatie;

  • Misschien is er wel sprake van een combinatie van bovenstaande.

 

In dat geval kan beschermingsbewind de oplossing zijn om de financiën weer op orde te krijgen en te houden of om een problematische schuldensituatie aan te pakken. In dit laatste geval spreekt men over Schuldenbewind. In sommige gevallen zal het beschermingsbewind blijvend nodig zijn. In andere gevallen tijdelijk, totdat de grootste problemen zijn opgelost en iemand de financiën weer zelf kan beheren.

 

Bekijk onderstaande video met meer uitleg over Beschermingsbewind:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie op de website van de Rechtspraak

Werkwijze

bottom of page