top of page

Amadi Budgetbeheer

Amadi Budgetbeheer is een simpele, overzichtelijke, goedkope maar zeer effectieve manier van inkomensbeheer.  Omdat een grote groep mensen de basiszaken prima zelf kan regelen – hetzij zelfstandig of met maatschappelijk werk – hebben zij alleen hulp nodig bij het daadwerkelijke beheer van het inkomen. En dat is waar Amadi een rol kan spelen.

Veel mensen zijn prima in staat om te communiceren met instanties en om basiszaken te regelen. Er zijn geen problematische schulden, maar het naleven van de maandelijkse betalingen en het beheren van het volledige inkomen geeft veel onrust. Iedere maand is er spanning of ze uitkomen met het geld en het gebeurt zelfs af en toe dat er aanmaningen binnenkomen met extra incassokosten.

 

Er is ook een grote groep mensen die voor de communicatie met instanties en het regelen van basiszaken hulp krijgen. Vanuit bijvoorbeeld familie, vrienden of hulpverleners. Maar het daadwerkelijk beheren van de maandelijkse inkomsten moeten ze zelf doen. En daar kan het wel eens fout gaan.

 

Wij merken dat beschermingsbewind – een maatregel die via de rechtbank wordt aangevraagd – voor deze groep mensen een veel te zware oplossing is, terwijl ze op hetzelfde moment toch vastlopen in hun financiën.

 

Helaas zijn veel oplossingen voor budgetbeheer best prijzig. En een grote groep mensen moet rondkomen van een minimum inkomen. Budgetbeheer wordt vaak niet vergoed vanuit de gemeente – waar dit voor beschermginsbewind voor de lage inkomens wel zo is – dus veel mensen schakelen niet de hulp in die eigenlijk wel nodig is.

 

Maar, als deze groep mensen geen hulp krijgt bij het beheren van hun inkomen, is het goed mogelijk dat ze vroeger of later schulden gaan maken. Schulden die zich vervolgens opstapelen en kunnen uitmonden in een problematische situatie. En ja, op dat moment is de maatregel beschermingsbewind wel op zijn plaats.

 

Amadi biedt een oplossing die kan voorkomen dat die problematische fase wordt bereikt:  Amadi Budgetbeheer.

Onze werkwijze

bottom of page