top of page

Overige Diensten

Amadi biedt drie diensten  die door de rechtbank worden ingesteld

Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.

Beschermings,- en schuldenbewind: als iemand zijn geldzaken niet zelf kan regelen. De rechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.

Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De rechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Het is mogelijk om bewind en mentorschap te combineren.

bottom of page