top of page

Voorwaarden en Tarieven

Voorwaarden

Voor Beschermingsbewind, Mentorschap en Curatele geldt dat er een verklaring moet komen van een (huis)arts of psycholoog die de noodzaak van de maatregel onderschrijft.

Voor Schuldenbewind moet bij de aanvraag een schuldenlijst toegevoegd worden.

Tarieven

U betaalt griffierecht voor het aanvragen van bewind. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling door de rechter. Lees meer over de griffierechten 

De tarieven voor Mentorschap, Bewind en Curatele zijn landelijk bepaald. De tarieven vindt u hier

 

In veel gevallen zal de gemeente bijzondere bijstand vergoeden om (een deel van) de kosten te kunnen betalen. Deze bijzondere bijstand zal door uw mentor, bewindvoerder of curator aangevraagd worden.

klachtenregelement

 

bottom of page