top of page

Traject naar zelfredzaamheid

Dit traject is ontwikkeld voor cliënten die langere tijd onder schulden, - of beschermingsbewind hebben gestaan en weer zelfstandig de regie willen voeren over hun eigen financiën.

Te vaak zagen de specialisten van Amadi dat, nadat bewind was opgeheven door de rechtbank, mensen weer terugvielen in hun oude gewoontes en door gebrek aan (zelf)kennis en financiële vaardigheden binnen enkele maanden weer achterstanden hadden in de betalingen en soms zelfs weer nieuwe schulden hadden opgebouwd.

 

Dat moet anders kunnen, dachten zij. 

Vanuit al hun kennis en ervaring hebben de specialisten van Amadi een traject ontwikkeld waarin mensen voorbereid worden om hun financiën weer volledig in eigen beheer te hebben.

Het traject bestaat uit verschillende fases en onderdelen en start in de maand nadat het bewind door de rechtbank is opgeheven. Het traject zal in totaal 6 á 7 maanden duren.

 

Fase 1 Maand 1 en 2: Bewind wordt omgezet naar budgetbeheer totaal

  • Alle betalingen zullen nog blijven lopen zoals gewend tijdens het bewind.

  • Alle betrokken organisaties worden aangeschreven met het verzoek om alle correspondentie weer rechtstreeks naar de client te sturen.

 

  • Client leert tijdens deze fase om de eigen financiële post op de juiste manier af te handelen

 

Fase 2 maand 3 en 4 en 5: Budgetbeheer totaal wordt omgezet naar budgetbeheer basis

  • Enkel de vaste lasten zullen betaald worden vanuit het budgetbeheer. Al het overige budget zal in 1x gestort worden naar de client.

 

  • Client leert tijdens deze fase om weer met een maandbudget te werken en spaargelden te beheren. Dit allemaal vanuit een veilige basis omdat alle vaste lasten nog wel betaald worden.

 

Fase 3 maand 3, 4 en 5: Start coachingstraject

  • Sessie 1 en 2: Budgetcoaching, zal bestaan uit het aanleren van praktische vaardigheden. Denk hierbij aan het zelf opstellen van een budgetplan, het beheren van de maandelijkse inkomsten, aanvragen kwijtschelding, doen van belastingaangifte etc.

  • Sessie 3: Life coaching, waarin de nadruk zal liggen op het eigen gedrag dat kan leiden tot financiële onrust met als doel dit gedrag te herkennen en om te buigen.

 

Fase 4 direct na maand 5: Beëindiging budgetbeheer en overdracht van alle financiën

 

  • Client zal vanaf dit moment helemaal zelfstandig alle financiële handelingen uitvoeren.

 

Fase 5 maand 6 of 7: Afronding

  • Een laatste sessie Budgetcoaching – die een maand of 2 na de overdracht plaats zal vinden – waarin samen gekeken wordt naar hoe het gaat en waarin eventueel nog wat bijgestuurd kan worden.

 

Alle coachsessies zullen begeleid worden door ervaren en gecertificeerde coaches van Amadi.

Werkwijze, Tarieven en Vergoeding

bottom of page