top of page

Klachtenregelement

Wij willen onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan er soms iets misgaan. Heeft u een vervelende ervaring met ons? Dat kan voor u een rede zijn om een klacht in te dienen. Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal; het biedt ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in:

 

In eerste instantie  dient u uw uw klacht te bespreken met uw dossierbehandelaar om samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn kunt u uw klacht per post of per email kenbaar maken bij ons:

Maatschap Amadi
T.a.v.: Klachtencoördinatie
Postbus 99

2260 AB Leidschendam

of

klachten@amadi.nl


Vermeld in uw brief of email uw naam, adres en telefoonnummer en een korte beschrijving van uw klacht. Een klacht kan alleen ingediend worden door de cliënt.

Een klacht zal niet in behandeling genomen worden als:

  1. de klacht anoniem is

  2. u zich met uw klacht al gewend heeft tot de kantonrechter

  3. de gebeurtenis waarover uw klacht gaat, meer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Afhandeling van uw klacht:

 

Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Wanneer wij vragen hebben over uw klacht, zullen wij hierover contact met u opnemen. Daarnaast zullen wij u op de hoogte houden over de verdere afhandeling. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken afgehandeld worden. 

Uw klacht zal tevens gearchiveerd worden.

ls een klacht in uw opvatting niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich in het geval van bewind, mentorschap of curatele, wenden tot de toezichthoudende kantonrechter.

bottom of page