top of page

Voorwaarden en Tarieven

Voorwaarden

 

  • Er is een inkomen dat in ieder geval hoog genoeg is voor het betalen van de vaste lasten, inclusief de kosten van Amadi Budgetbeheer.

  • Er zijn geen problematische schulden. Anders kan er gekeken worden naar Amadi Beschermingsbewind

  • Klant is in staat om de basiszaken zelf te regelen, hetzij zelfstandig, hetzij met familie of maatschappelijke hulp. Wanneer dit niet het geval is, kan er gekeken worden naar Amadi Beschermingsbewind

Tarieven

Intake en opstartkosten eenmalig:                     € 225,-* 

Maandelijkse kosten:                                                € 50,-**

Beëindigingskosten eenmalig:                             € 100,-

Overige werkzaamheden

Aanvragen kwijtschelding:                                     € 25,-

Doen van belastingaangifte (box 1)                    € 17,50

Aanvragen IIT of bijzondere bijstand:                 € 20,-

Betalingsregeling treffen en uitvoeren:             € 5,- per maand /  schuld

Afspraak op locatie klant:                                        € 0,25 per km reiskosten

Overige werkzaamheden:                                       prijs in overleg

*dit mag in 10 maandelijkse termijnen voldaan worden

**dit bedrag zal jaarlijks in januari geïndexeerd worden

Alle bedragen zijn inclusief BTW

bottom of page