top of page

Mentorschap

De mentor wordt aangesteld door de rechter en is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Een mentor regelt de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende taken:

 

 • beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

 • komt op voor uw persoonlijk belangen.

 • ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.

 • controleert hoe het met u gaat.

 • grijpt in - als het nodig is - om uw situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld als uw gezondheid achteruit gaat.

 

Tijdens het mentorschap is de persoon onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

 

Maar, over heel persoonlijke zaken blijft u handelingsbekwaam en beslist u zelf. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de zeggenschap over uw kinderen onder de 18 jaar behoudt. Ook de volgende zaken moet u zelf regelen:

 

 • een echtscheidingsverzoek indienen

 • een kind erkennen

 • een donorregistratie doen

 • een euthanasieverklaring opstellen

 • een testament maken

 • beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

 

Een mentor kan dit soort beslissingen niet nemen, maar kan hierover wel met de klant meedenken.

Voorwaarden en Tarieven

Klachtenregelement

bottom of page