top of page

Werkwijze

Een bewindvoerder heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd en zijn te vinden op de website van de rechtspraak

 

De werkzaamheden kunnen bestaan uit onder andere:​

 • Opstellen Plan van Aanpak;

 • Opstellen aanvullend Plan van Aanpak in geval van een problematische schuldensituatie;

 • Openen beheer- en leefgeldrekening;

 • Opstellen budgetplan;

 • Opstellen Boedelbeschrijving en Rekening en verantwoording;

 • Aanvraag bijzondere bijstand;

 • Aanvraag Kwijtscheldingen, e.d.;

 • Monitoren en bewaken inkomsten;

 • Uitvoeren betalingen en leefgeld;

 • Inventariseren schulden;

 • Betalingsregelingen schuldeisers treffen wanneer mogelijk;

 • Belastingaangifte (box 1);

 • Begeleiden naar schuldhulpverlening in geval van een problematische schuldensituatie.

 

Ook zal de bewindvoerder de verschillende instanties aanschrijven die met de financiën te maken hebben en hen verzoeken om alle correspondentie rechtstreeks aan de bewindvoerder te richten.

 

De belangrijkste werkzaamheden bestaan toch wel uit het beheren van de financiën. Doordat de bewindvoerder een wettelijke vertegenwoordiger is, heeft de bewindvoerder ook bevoegdheid om bepaalde beslissingen te nemen die van invloed zijn op de financiën. De bewindvoerders van Amadi bewind doen dit voor zover mogelijk altijd in overleg met de klant.

Voorwaarden en Tarieven

bottom of page