top of page

Werkwijze

Een specialist van Amadi Budgetbeheer zal samen met de klant en eventuele hulpverlener een intake hebben op kantoor. Tijdens deze intake zal er besproken worden wat de huidige situatie is en op welke manier Amadi Budgetbeheer opgestart zal gaan worden. Er zal een overeenkomst en volmacht opgesteld worden. Hiermee kan Amadi Maatschap o.a. een beheerrekening aanvragen.

 

De klant krijgt te horen welke documenten en informatie aangeleverd moeten worden zodat Amadi Budgetbeheer een budgetplan op kan stellen. In dit budgetplan zullen alle inkomsten en vaste lasten staan. De vaste lasten zullen door Amadi Budgetbeheer namens de klant betaald worden. Het overige inkomen zal doorgestort worden naar de klant op zijn privé rekening. Van dit bedrag kan de klant dan zijn boodschappen doen en overige uitgaven bekostigen (zoals bijvoorbeeld nieuwe kleding, cadeautjes etc). Ook online aankopen doet de klant zelf vanuit dit bedrag.

 

Er kan er een afspraak gemaakt worden dat Amadi Budgetbeheer een klein deel van het overige inkomen maandelijks vasthoudt en in een digitale spaarpot zet voor de klant.

 

Het budgetplan zal besproken worden met elkaar, eventuele aanpassingen kunnen nog gedaan worden totdat het budgetplan compleet is en zowel Amadi Budgetbeheer als de klant precies weten hoe de maandelijkse inkomsten beheerd gaan worden.

 

Zodra de beheerrekening beschikbaar is, moet ervoor gezorgd worden dat het inkomen hier voortaan op binnenkomt. Het doorgeven van deze wijziging kan, wanneer de klant dit wil, voor een deel gedaan worden door Amadi Budgetbeheer. Dit zal altijd in overleg gebeuren, zodat iedere weet waar ze aan toe zijn.

 

Wanneer het eerste inkomen op de beheerrekening is gestort, zal Amadi Budgetbeheer gaan starten met het uitvoeren van alle betalingen.

 

De klant krijgt inlog gegevens waarmee toegang gekregen wordt tot het digitale dossier. In dit digitale dossier zijn de bankmutaties te vinden zodat de klant altijd kan inzien wat er op de beheerrekening gebeurt. Ook het budgetplan en informatie over de spaarpot (wanneer van toepassing) is hierin te vinden.

 

Omdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt die in het budgetplan verwerkt zijn, zal na de opstartfase het contact tussen de klant en Amadi Budgetbeheer minimaal zijn. Uiteraard kan de klant, wanneer ervoor is gekozen om ook een digitale spaarpot op te zetten via Amadi Budgetbeheer, het verzoek doen om saldo hieruit over te boeken naar de privé rekening. Ook is het belangrijk dat Amadi Budgetbeheer direct geïnformeerd wordt bij wijzigingen in de financiën.

 

En mocht het nu gebeuren dat er tijdelijk toch wat meer ondersteuning nodig is, voor bijvoorbeeld het aanvragen van kwijtscheldingen, doen van belastingaangifte of het regelen van een schuld, is er altijd een mogelijkheid om deze hulp in te schakelen bij Amadi Budgetbeheer

Samenvatting werkzaamheden Amadi Budgetbeheer:
 

  • Voeren van een Intakegesprek

  • Aanvragen beheerrekening

  • Opstarten dossier

  • Opstellen en bespreken budgetplan

  • Uitvoeren van de maandelijkse betalingen volgens het budgetplan

  • Uitvoeren van verzoeken tot uitbetaling saldo digitale spaarpot

  • 24/7 inzicht in het digitale dossier

  • Wanneer nodig, de mogelijkheid tot tijdelijke uitbreiding met overige werkzaamheden

Voorwaarden en Tarieven

bottom of page