top of page

Werkwijze, Tarieven en Vergoedingen

Werkwijze 

Een traject begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis, bespreken we wat de doelen zijn en kijken we of er een klik is om een traject te starten.

In sommige gevallen zullen we expertise van partners inschakelen, in andere gevallen kan blijken dat iemand na één of twee coachgesprekken al voldoende geholpen is om weer door te gaan. Simpel gezegd: ieder traject is anders!

Tarieven

Intake (ongeveer30 minuten):                               € 30,-* 

Budgetcoach sessie (ongeveer60 minuten): € 90,-

Life coach sessie (ongeveer 90 minuten):       € 120,-

Traject naar zelfredzaamheid:                             € 600,- (totale waarde: € 812,50!)

Coachtraject met meerdere sessies:                op aanvraag

* intake is gratis bij het opstarten van een coach traject.

Voor particulieren:  alle bedragen zijn inclusief BTW

Voor bedrijven:         alle bedragen zijn exclusief BTW

Vergoedingen van de kosten

Via je Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via PGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB.

Via de Ziektekostenverzekeraar

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij jouw ziektekostenverzekeraar.

bottom of page