top of page

Curatele

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

 

De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

 

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 

  • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.

  • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.

  • administratie en belastingaangifte doen.

  • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

  • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.

  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.

  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

  • (financieel) verslag doen aan de rechter over het verloop van de curatele.

 

Als een persoon onder curatele wordt gesteld, wordt deze persoon handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat deze persoon zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van zijn curator. Ook al is iemand dan dus 18 jaar of ouder, voor het aangaan van een koop- of huurovereenkomst is dan toestemming van zijn/haar curator nodig.

 

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst terug kan draaien.

 

De onder curatele stelling is een maatregel met vergaande gevolgen. Degene die onder curatele gesteld wordt (de curandus) raakt als het ware zijn (financiële en juridische) controle over zijn leven kwijt. Het mag duidelijk zijn dat iemand dan ook niet zomaar onder curatele gesteld kan worden.

Voorwaarden en Tarieven

Klachtenregelement

bottom of page